Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że:
w dniu 11.12.2019 r. o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 129
odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
działka gruntu nr 3921 o pow. 2075 m2 (kształt nieregularny, teren niezagaspodarowany stanowiący rów, działka nie jest ogrodzona); działka gruntu o nr 3925 o pow. 97 m2 (kształt przypominający równoległobok, teren niezagospodarowany stanowiący pobocze drogi dojazdowej; działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, przez działkę przebiega sieć wodna); działka gruntu nr 3927 o pow. 349 m2 (kształt nieregularny, teren niezagospodarowany, brak ogrodzenia; działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej); działka gruntu nr 3928 o pow. 83 m2 (kształt przypominający trapez, teren niezagospodarowany, brak ogrodzenia, działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej); działka nr 3929 o pow. 723 m2 (kształt nieregularny, na działce posadowiony jest budynek gospodarczy; działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działki 5741 oraz 3925); działka nr 3930 o pow. 65 m2 (kształt nieregularny, teren częściowo zabudowany budynkiem gospodarczym; działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działki o nr 5471 oraz 3925 działka nieuzbrojona); działka gruntu o nr 3933 o pow. 665 m2 (kształt nieregularny, brak ogrodzenia, na działkę częściowo nachodzi budynek gospodarczy, działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działki 5471 oraz 3925, działka nieuzbrojona); działka gruntu o nr 5471 o pow. 716 m2 (kształt nieregularny, działak zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz częściowo dwoma budynkami gospodarczymi 162i oraz 2195i, brak ogrodzenia, działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 3925, działka uzbrojona w wodę, prąd, kanalizację - szambo). Na działce nr 5471 posadowiony jest budynek nr 157mj o pow. użytkowej 95,70 m2 - budynek mieszkalny - parterowy z poddaszem nieużytkowym (strych), częściowo podpiwniczony o konstrukcji murowanej. Na działce nr 3929 posadowiony jest budynek o nr 166 - budynek niemieszkalny - parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej o pow. użytkowej 11,79 m2. Na działce nr 5471 znajduje się budynek o nr 2195i - budynek niemieszkalny, parterowy wzniesiony w konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej 153 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości 43-518 Ligota ul. Na Łuku 14, stanowi własność dłużnika Alicja Barczak i posiada założoną w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie księgę wieczystą nr KA1P/00049415/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 108 104,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 72 069,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (10 810,40 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

 DSC05467 DSC05485 DSC05511 DSC05417 DSC05437 DSC05465 DSC05468 DSC05472