Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że:
w dniu 19.03.2020r. o godz.10:00
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 129
odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku dwurodzinnego znajdujący się przy ul. Matejki 8 w miejscowości Czechowice-Dziedzice. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 87,90 m2. Lokal składa się z: kuchni ze spiżarnią o pow. 11,00 m2, wc o pow. 1,45 m2, łazienki o pow. 4,55 m2, przedpokoju o pow. 6,70 m2, pokoju o pow. 15,80 m2, pokoju o pow. 21,50 m2, pokoju o pow. 17,30 m2, wiatrołapu i klatki schodowej o pow. 9,60 m2. Instalacje w lokalu sprawne (gaz, prąd, kanalizacja miejska, centralne ogrzewanie gazowe). Ogrzewanie, woda i prąd są osobno wydzielone dla każdego z lokali, kanalizacja wspólna dla całego budynku. W skład części wspólnych w wysokości 1/2 udziału wchodzą grunt, piwnica z garażem w bryle budynku, strych naniesienia na gruncie w postaci budynku gospodarczego murowanego, wiaty garażowej z blachy oraz wiaty gospodarczej a także klatka schodowa oraz wiatrołap. Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część (1/2) w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek wraz z przedmiotowym lokalem, objęty księgą wieczystą KW: KA1P/00058346/5. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00056036/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 123.528,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 82 352,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (12 352,80 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

 IMG 0247 IMG 0191 IMG 0192 IMG 0194 IMG 0197 IMG 0205 IMG 0212 IMG 0217 IMG 0195 IMG 0189