Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że:
w dniu 21.05.2018 r. o godz. 09:00
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 128
odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziału wynoszącego 1/2 cz. w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako:
działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2755/28 o pow. 304 m2 uzbrojona w wodę, energię elektryczną, gaz, kanalizację miejską. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, składający się z piwnicy, parteru, piętra oraz nieużytkowego poddasza. Okna w budynku PCV. Do budynku przylega budynek garażowy o pow. 19,04 m2. Parter: wiatrołap o pow. 4,22 m2, łazienka o pow. 2,30 m2, przedpokój o pow. 11,09 m2, kuchnia o pow. 8,25 m2, jadalnia o pow. 8,59 m2, salon o pow. 30,02 m2, klatka schodowa o pow. 2,40 m2. Piętro: łazienka o pow. 5,09 m2, przedpokój o pow. 7,04 m2, pokój o pow. 13,82 m2, sypialnia o pow. 14,88 m2, pokój o pow. 10,52 m2, garderoba o pow. 6,88 m2, klatka schodowa o pow. 2,40 m2. Powierzchnia użytkowa łącznie: 127,50 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Czechowice-Dziedzice przy ul. Hiacyntów 9, stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KW: KA1P/00053357/0. Na nieruchomości ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnego dożywotniego użytkowania.

Nieruchomość (udział 1/2) oszacowana jest na kwotę: 180.290,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 120.193,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (18 029,00 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

 DSC06090 DSC06023 DSC06010 DSC06012 DSC06025 DSC06033 DSC06050 DSC06038