Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

  

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:

w dniu 06.03.2018 r. o godz. 09:00
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 242
odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
działka o nr ewidencyjnym 722/2 o pow. 875 m2 oraz działka o nr ewidencyjnym 722/4 o pow. 196 m2 tworzą nieruchomość gruntową o łącznej pow. 1071 m2. Na działce nr 722/2 usytuowany został budynek mieszkalny, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, składający się z piwnicy, parteru oraz piętra. Budynek składa się z następujących pomieszczeń - piwnica: garaż o pow. 20,77 m2, kotłownia o pow. 14,13 m2, pom.gosp. o pow. 12,87 m2, pom. gosp. o pow. 5,97 m2, pom. gosp. o pow. 5,97 m2, pom. gosp. o pow. 5,25 m2; parter: pokój o pow. 15,92 m2, pokój o pow. 22,92 m2, kuchnia o pow. 13,59 m2, spiżarnia o pow. 2,1 m2, przedpokój o pow. 5,79 m2, łazienka o pow. 4,38 m2, klatka schodowa o pow. 3,5 m2; piętro: pokój o pow. 22,15 m2, kuchnia o pow. 13,49 m2, łazienka o pow. 6,87 m2, pokój o pow. 14,7 m2, przedpokój o pow. 5,38 m2, spiżarnia 2,1 m2, klatka schodowa o pow. 3,5 m2. Łączna powierzchnia użytkowa 136,39 m2. Uzbrojenie: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja miejska. Przedmiotowa nieruchomość jest położona w miejscowości Czechowice-Dziedzice przy ul. Legionów 39; posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00052119/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 228.575,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 171.431,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (22.857,50 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

 DSC01816 DSC01845 DSC05981 DSC05961 DSC05962 DSC05964 DSC05968 DSC05972 DSC05973 DSC05974