Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:
w dniu 16.03.2018 r. o godz. 09:00
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 129
odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
lokal mieszkalny nr 2, położony na 1 kondygnacji (parterze), 5 kondygnacyjnego budynku. Lokal składa się z kuchni o powierzchni 6,43 m2, pokoju o powierzchni 18,06 m2, pokoju o powierzchni 11,10 m2, pokoju o powierzchni 11,10 m2, łazienki o powierzchni 3,02 m2, WC o powierzchni 1,13 m2, przedpokoju o powierzchni 8,55 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 59,39 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,66 m2. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, elektryczną, gazową, kanalizacyjną. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wola przy ul. Lipowej 45, posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KW: KA1P/00037911/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 85.280,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 63.960,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (8.528,00 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

DSC06971 DSC06923 DSC06925 DSC06926 DSC06929 DSC06932 DSC06936 DSC06937