Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

   

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:

w dniu 09.05.2018 r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 128
odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
działka gruntu o nr ewidencyjnym 551/68 o pow. 1013 m2 o regularnym kształcie zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. Na kondygnacji parteru znajdują się 2 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka oraz schowek. W piwnicy usytuowano garaż oraz 2 pomieszczenia gospodarcze i kotłownię. Poddasze nieużytkowe o pow. 109,33 m2 nadające się do zaadaptowania na cele mieszkalne. Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej. Okna PCV. Nieruchomość jest uzbrojona w wodę, energię elektryczną, kanalizację - szambo, centralne ogrzewanie - piec na paliwo stałe. Powierzchnia użytkowa wynosi 73,57 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ćwiklice przy ul. Wolności 68, posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00044325/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 188.401,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 141.300,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (18.840,10 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.  

 DSC06860 DSC06872 DSC06866 DSC06869 DSC06822 DSC06816 DSC06810 DSC06841